Fotografujem  aj dokument, moja obľúbená téma je "ľudia v dopravných prostriedkoch", "život v meste". Venujem sa aj sociálnym témam. Chcel by som pokračovať aj humánnym smerom, poukazovať na citlivé témy spoločnosti, ako sociálne a environmentálne témy. V roku 2017 som v Banskej Bystrici usporiadal putovnú výstavu "Mladí proti drogám".