Search:   Advanced Search

Pribudol RRS kanál pre aktuálne pridané fotografie

February 17, 2013

Pre rýchlejšie zistenie novo pridaných fotografií do fotobanky bol nainštalovaný modul  RSS. Tí, ktorí nemajú nastavené zasielanie informácií prostredníctvom e-mailu, môžu tieto novinky sledovať na stránke  AKTUALITY PRESS RSS generátore http://www.aktualitypress.sk/category.php?id=22 až v 5 kanáloch. Počet fotografií vo fotobanke je 610.
PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS