Search:   Advanced Search

Aktualizácia textov a pridanie ďalších fotografií

January 13, 2013

V roku 2013 pribudlo do fotobanky značné množstvo fotografií. Jej počet ku dňu 13. 1. 2013 dosiahol presne 340 kusov. Tiež texty boli podrobené revizií a všade pribudol v dolnej časti textu dátum kedy boli upravované. V sekcii  Časté otázky a FAQ pribudli ďaľšie odpovede na otázky užívateľov.

PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS