autorská výstava - Svet okolo nás

AMFO klub - Maďarsko

účasť na zahraničných súťažiach  - Nemecko, Kórea, Francúzsko.