Igor Svítok

Inštitút výtvarnej fotografie Sväzu českých fotografov Praha
1982- 1984., diplom, štúdium fotografie

Stredné odborné učilište dopravy a služieb Zvolen
1987- 1988, maturitný odbor fotograf

Okresné noviny Priekopník Banská Bystrica
redaktor fotoreportér
01. 12 .1982 - 31. 3. 1988

voľný novinár, fotograf

TASR, Bratislava
redaktor
15. 9. 1998- 2. 5. 1999

 

redaktor novín Hlas ľudu, Bratislava

SITA, tlačová agentúra

1.8. 2007 - 1. 5. 2012.

fotoeditor

fotografovanie a vydávanie publikácií, spolupráca v vydavateľstvami ŠPORT, Slovenská KARTOGRAFIA, GARMOND a iné.