Roman Machovic - Artist

Fotografujem dokument, koncerty, umelecké podujatia, rodinné udalosti, krajinu, rodinných miláčikov, architektúru, produktovú fotografiu, fotografoval som aj produkty pre Banskobystrický Pivovar, a.s. a nedávno som sa zúčastnil konkurzu konzervární Tatrakon Poprad.
Vytváram portréty, zátišia a krajiny, zväčšeniny na plátno, alebo fólie nanesené na drevo a ďalšie materiály, aj väčších rozmerov. Fotografie niekedy aj kolorujem a vyhotovujem viacrozmerné foto obrazy určené do interiérov.

Som fotograf momentu a nekomponujem resp. neštylizujem zábery, fotografujem "akoby za pochodu". Vo fotografiách hľadám hlbší filozofický zmysel a tak ich niekedy aj graficky upravujem a fotografiu posúvam do abstraktných podôb.
Snažím sa, aby výtvarný zámer upriamil a priblížil divákovi podstatu myšlienky. Experimentujem s fotografickým obrazom a umocňujem tak výtvarný charakter a tým zdôrazňujem posolstvo jednotlivého diela.