Search:   Advanced Search

Paper Life, s.r.o.

Media: 14
Company Name: Paper Life, s.r.o.
Website: www.paperlife.tym.sk
Location: , Slovakia
Member Since: January 5, 2015

PR služby, PR servis, konzultácie a poradenstvo pre fyzické a právnické osoby, verejné inštitúcie, zväzy a združenia, tvorba tlačových správ, organizovanie tlačových besied a konferencií.

Kontakt:
Mgr. Katarína Arvayová
Paper Life, s.r.o.
A. Škarvana 2/20
971 01 Prievidza
Tel. +421 905 150 836
e-mail: paperlife.sro@gmail.com

PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS