Search:   Advanced Search

Reklamácie

V prípade reklamácie fotobanka PHOTOPRESS - Slovakia neuznáva "subjektívnu" kvalitu fotografií - teda ide o argumenty - vzhľad či námet sa mi nepáči, tiež to platí v prípade reklamnej agentúry, ak sa jej klient vyjadril, že zakúpený záber - fotografia nie je pre nich vhodná.

Reklamovať možno len technickú kvalitu snímky za predpokladu, že sa táto nedala vopred  zistiť. Užívateľ si môže vopred zistiť ako vypadá výrez snímku pri zväčšení pomocou optickej lupy, overí si takto zrnitosť, ostrosť prípadne iné parametre fotografie. Popisy fotografií je možné reklamovať. V prípade, že máme chybný popis pri fotografií, budeme  radi, ak nás na túto skutočnosť upozorníte.

14. 01. 2013

PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS