Search:   Advanced Search

Licencia RM - Rights Managed, a exkluzivita

1) Rights Managed - jednorázové a opakované nevýhradné použitie (RM), exkluzivita Fotografie, ktorých predaj sa riadia týmto druhom licencie, tak cena sa stanovuje na základe konkrétneho spôsobu použitia záberu. Objednávka musí obsahovať spôsob použitia fotografie. Fotografie - licenciu RM treba dokúpiť v prípade ak sa to týka predovšetkýmo fotografie, ktoré budú použité na výrobku určenému na priamy predaj alebo budú  súčasť iného výrobku ako je napríklad  - tričko, kalendár, predajný plagát. V prípade potreby dodávame aj súbor vo formáte RAW.
 
Reklamné agentúry platia licenciu ak bude ten istý záber použitý pri tvorbe produktov pre ich ďalšieho klienta. V tom prípade odporúčame zakúpiť hneď dve a viac licencií. Pre zábery v licencii rights-managed je môžné zaistiť exkluzivitu, ktorá klientovi zaručí miestnu alebo časovú výhradnú licenciu na danú fotografiu. Netreba sa preto obávať, že by bol záber použitý aj iným subjektom.
 
Ide o exkluzivitu pri použití diela, najmä pri prácach umeleckej kvality.
V prípade záujmu o fotografiu nám pošlite cez formulár jej ID: xxx a budem vás kontaktovať.
 
15. 01. 2013


PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS