Search:   Advanced Search

Platobné metódy a registrácia užívateľa

Záujemca a aj užívateľ sa registruje a vytvára si konto do fotobanky PHOTOPRESS TU.

Po aktivovaní konta sa užívateľ prihlási svojim e-mailom a heslom, objedná si dostatočný počet kreditov - Odber fotografií rôznych veľkostí podľa kreditov.

Na základe tejto objednávky obdrží originálnu faktúru a po jej úhrade sa stane plnohodnotným užívateľom fotobanky a môže digitálne súbory sťahovať.  Odpočítavajú sa mu kredity za fotografie, ktoré stiahol podľa veľkosti súboru. 

Po každom stiahnutí fotografie dostáva e-mailom automaticky dodací list.

Ak má užívateľ objednané sťahovanie súborov na určite obdobie, Odber podľa limitov - mesiace a veľkosť súboru, obdrží faktúru až po jej úhrade sa mu uvoľní prístup a môže sťahovať fotografie.

Odber fotografií zhotovených mobilom - tak táto novinka pracuje obdobne ako ako odber podľa limitov. Ide zakúpenie cenovo výhodných fotografií v pôvodnom stave bez úpravy.

03. 11. 2013

PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS