Search:   Advanced Search

Uvedenie autora - zdroja

V prípade použitia fotografie v novinovách, časopise, web stránke poprípade v publikácii je nutné umiestniť informáciu o zdroji, teda skrátený názov fotobanky: © PHOTOPRESS, resp. len PHOTOPRESS. Text môže byť umiestnený v samotnej fotografii, vedľa fotografie alebo v knihe na stránke, kde sú uvedení ostatní autori fotografických diel.

03. 11. 2013

PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS