Search:   Advanced Search

Licenčné podmienky, druhy licencií

1) Rights Managed - jednorázové a opakované nevýhradné použitie (RM), exkluzivita Fotografie, ktorých predaj sa riadia týmto druhom licencie, tak cena sa stanovuje na základe konkrétneho spôsobu použitia záberu. Objednávka musí obsahovať spôsob použitia fotografie. Fotografie - licenciu RM treba dokúpiť v prípade ak sa to týka predovšetkým fotografie, ktorá bude použitá na výrobku určenému na priamy predaj alebo bude  súčasť iného výrobku ako je napríklad  - tričko, kalendár, predajný plagát alebo reklamný tlačený materiál. Preto reklamné agentúry platia licenciu ak bude ten istý záber použitý pri tvorbe produktov pre ich klienta. V tom prípade odporúčame zakúpiť hneď dve a viac licencií. Pre zábery v licencii rights-managed je môžné zaistiť exkluzivitu, ktorá užívateľovi zaručí miestnu alebo časovú výhradnú licenciu na danú fotografiu. Netreba sa preto obávať, že by bol záber použitý iným subjektom. Ide teda o exkluzivitu použitia diela, najmä pri prácach umeleckej kvality.

2) Royalty Free - opakované nevýhradné používanie (RF)
U fotografií, ktorých predaj sa riadi týmto druhom licencie, je cena stanovená  paušálne, podľa veľkosti stiahnutého súboru. Neoznamuje sa účel použitia fotografie a ani to koľkokrát ju a kde ju používateľ plánuje použiť. Zakúpené fotografiie sú použiteľné pre tlač, noviny, časopisy a podobné tlačoviny, ďalej pre vlastné propagačné materiály firmy alebo reklamnej agentúry - vizitky, letáky, katalógy, obaly, novoročenky, počítačové prezentácie alebo intranetové a internetové aplikácie.
 
OBMEDZENIE - Fotografia je určená do spravodajstva, jej použitie je možné len v novinách, časopisoch, magazínoch, web portáloch a podobných stránkach.

03. 11. 2013

PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS