Autor

ISAutor je prevádzkovateľ fotobanky PHOTOPRESS – Slovakia Igor Svítok. Pracuje v tomto odbore už dlhšiu dobu. Pozná problematiku tohto média na internete, ovláda spracovanie digitálnej fotografie, tvorbu popisov IPTC polí.
Má tiež skúsenosti s agentúrnou fotografiou a venuje sa fotografovaniu a vydavateľskej činnosti.

© 2014 - blogforum.photopress. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs